Абразивен моп

Работна операция
Материал
Машина
Области на приложение
Продуктова група
Абразивен моп
Диаметър/мм
Ширина/мм
Диаметър на опашката/мм
Отвор/мм
Закрепване
Зърно
структурна форма