KM 613 Малък абразивен моп За Неръждаема стомана, Универсални метали

Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Материали
Неръждаема стомана
Универсални метали
Дърво
Пластмаса
Области на приложение
Апарато- и съдостроене
Предимства: Универсален продукт за материали от стомана и неръждавейка - Гладко и равномерно отнемане на материал - Подходящ за труднодостъпни места
Едрина на зърното
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Изчистване на филтъра
Диаметър/мм Ширина/мм Диаметър на опашката/мм Зърно Vмакс м/сек Допуст. об/мин Шкурка тип
20
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
180
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
320
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
10
Ширина
3
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
10
Ширина
3
Диаметър на опашката
180
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
10
Ширина
3
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
10
Ширина
3
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
10
Ширина
3
Диаметър на опашката
320
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
10
Ширина
3
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
10
Диаметър
10
Ширина
3
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
76 300
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
10
Диаметър
10
Ширина
3
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
76 300
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
10
Диаметър
10
Ширина
3
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
76 300
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
10
Диаметър
10
Ширина
3
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
76 300
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
10
Диаметър
10
Ширина
3
Диаметър на опашката
180
Зърно
40
Vмакс
76 300
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
10
Диаметър
10
Ширина
3
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
76 300
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
10
Диаметър
10
Ширина
3
Диаметър на опашката
320
Зърно
40
Vмакс
76 300
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
100
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
180
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
320
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
150
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
5
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
5
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
5
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
5
Ширина
3
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
5
Ширина
3
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
5
Ширина
3
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
5
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
5
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
5
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
5
Ширина
6
Диаметър на опашката
150
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
5
Ширина
6
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
10
Ширина
3
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
10
Ширина
3
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
10
Ширина
3
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
10
Ширина
3
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
100
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
150
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
180
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
320
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
100
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
150
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
180
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
30
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
320
Зърно
40
Vмакс
25 400
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
100
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
150
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
180
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
320
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
100
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
150
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
180
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
40
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
320
Зърно
40
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
150
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
100
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
150
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
180
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
50
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
320
Зърно
40
Vмакс
15 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
150
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
180
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
100
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
150
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
180
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
320
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
40
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
40
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
40
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
40
Ширина
6
Диаметър на опашката
100
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
40
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
40
Ширина
6
Диаметър на опашката
150
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
40
Ширина
6
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
12 700
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
32
Vмакс
10 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
32
Vмакс
10 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
32
Vмакс
10 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
32
Vмакс
10 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
60
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
180
Зърно
32
Vмакс
10 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
150
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
150
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
320
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
40
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
40
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
40
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
40
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
32
Vмакс
7 650
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
32
Vмакс
7 650
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
32
Vмакс
7 650
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
100
Зърно
32
Vмакс
7 650
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
32
Vмакс
7 650
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
150
Зърно
32
Vмакс
7 650
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
240
Зърно
32
Vмакс
7 650
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
80
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
320
Зърно
32
Vмакс
7 650
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
25
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
30 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
25
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
30 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
25
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
30 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
25
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
30 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
25
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
30 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
25
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
30 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
25
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
150
Зърно
40
Vмакс
30 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
25
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
30 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
25
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
30 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
25
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
30 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
180
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
10
Ширина
6
Диаметър на опашката
320
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
60
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
80
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
120
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
180
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
15
Ширина
6
Диаметър на опашката
240
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
20
Диаметър
20
Ширина
6
Диаметър на опашката
40
Зърно
40
Vмакс
38 150
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип

Aлтернативни продукти