SM 611 Абразивен моп За Боя, Лак, Кит, Дърво, Пластмаса, Универсални метали

Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Материали
Боя
Лак
Кит
Дърво
Пластмаса
Универсални метали
Предимства: Равномерно заглаждане на обработваната повърхност - За универсална употреба в/у всички материали - Оптимална адаптация към обработвания детайл
Едрина на зърното
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Изчистване на филтъра
Диаметър/мм Ширина/мм Отвор/мм Зърно Vмакс м/сек Допуст. об/мин Шкурка тип
100
Диаметър
30
Ширина
21
Отвор
40
Зърно
50
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
100
Диаметър
30
Ширина
21
Отвор
60
Зърно
50
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
100
Диаметър
30
Ширина
21
Отвор
80
Зърно
50
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
100
Диаметър
30
Ширина
21
Отвор
120
Зърно
50
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
100
Диаметър
30
Ширина
21
Отвор
180
Зърно
50
Vмакс
9 500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
140
Диаметър
50
Ширина
21
Отвор
40
Зърно
50
Vмакс
6 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
140
Диаметър
50
Ширина
21
Отвор
60
Зърно
50
Vмакс
6 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
140
Диаметър
50
Ширина
21
Отвор
80
Зърно
50
Vмакс
6 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
140
Диаметър
50
Ширина
21
Отвор
120
Зърно
50
Vмакс
6 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
25
Ширина
43,1
Отвор
40
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
CS 310 XF
Шкурка тип
165
Диаметър
25
Ширина
43,1
Отвор
60
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
25
Ширина
43,1
Отвор
80
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
25
Ширина
43,1
Отвор
100
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
25
Ширина
43,1
Отвор
120
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
25
Ширина
43,1
Отвор
150
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
25
Ширина
43,1
Отвор
240
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
30
Ширина
43,1
Отвор
40
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
30
Ширина
43,1
Отвор
60
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
30
Ширина
43,1
Отвор
80
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
30
Ширина
43,1
Отвор
120
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
30
Ширина
43,1
Отвор
180
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
50
Ширина
43,1
Отвор
40
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
50
Ширина
43,1
Отвор
50
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
50
Ширина
43,1
Отвор
60
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
50
Ширина
43,1
Отвор
80
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
50
Ширина
43,1
Отвор
100
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
50
Ширина
43,1
Отвор
120
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
50
Ширина
43,1
Отвор
150
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
50
Ширина
43,1
Отвор
180
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
50
Ширина
43,1
Отвор
240
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
165
Диаметър
50
Ширина
43,1
Отвор
320
Зърно
50
Vмакс
5 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
200
Диаметър
25
Ширина
68,2
Отвор
120
Зърно
50
Vмакс
4 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
200
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
40
Зърно
50
Vмакс
4 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
200
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
60
Зърно
50
Vмакс
4 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
200
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
80
Зърно
50
Vмакс
4 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
200
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
120
Зърно
50
Vмакс
4 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
250
Диаметър
25
Ширина
68,2
Отвор
60
Зърно
50
Vмакс
3 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
250
Диаметър
25
Ширина
68,2
Отвор
80
Зърно
50
Vмакс
3 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
250
Диаметър
25
Ширина
68,2
Отвор
120
Зърно
50
Vмакс
3 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
250
Диаметър
30
Ширина
68,2
Отвор
60
Зърно
50
Vмакс
3 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
250
Диаметър
30
Ширина
68,2
Отвор
80
Зърно
50
Vмакс
3 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
250
Диаметър
30
Ширина
68,2
Отвор
240
Зърно
50
Vмакс
3 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
250
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
40
Зърно
50
Vмакс
3 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
250
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
60
Зърно
50
Vмакс
3 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
250
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
80
Зърно
50
Vмакс
3 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
250
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
120
Зърно
50
Vмакс
3 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
250
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
180
Зърно
50
Vмакс
3 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
250
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
220
Зърно
50
Vмакс
3 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
250
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
240
Зърно
50
Vмакс
3 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
250
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
320
Зърно
50
Vмакс
3 800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
300
Диаметър
50
Ширина
97,8
Отвор
40
Зърно
50
Vмакс
3 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
300
Диаметър
50
Ширина
97,8
Отвор
80
Зърно
50
Vмакс
3 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
300
Диаметър
50
Ширина
97,8
Отвор
120
Зърно
50
Vмакс
3 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
300
Диаметър
50
Ширина
97,8
Отвор
180
Зърно
50
Vмакс
3 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
300
Диаметър
50
Ширина
97,8
Отвор
240
Зърно
50
Vмакс
3 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
300
Диаметър
50
Ширина
97,8
Отвор
320
Зърно
50
Vмакс
3 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип

Aлтернативни продукти