SM 611 Абразивен моп За Боя, Лак, кит, Дърво, Пластмаса, Универсални метали

Области на приложение:
Боя
Лак
кит
Дърво
Пластмаса
Универсални метали
Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Предимства: Равномерно заглаждане на обработваната повърхност - За универсална употреба в/у всички материали - Оптимална адаптация към обработвания детайл
Едрина на зърното
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Изчистване на филтъра
Диаметър/мм Ширина/мм Отвор/мм Зърно Vмакс м/сек Допуст. об/мин Шкурка тип Каталожен номер
100
Диаметър
30
Ширина
21
Отвор
40
Зърно
50
Vмакс
9.500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12000
Каталожен номер
100
Диаметър
30
Ширина
21
Отвор
60
Зърно
50
Vмакс
9.500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12002
Каталожен номер
100
Диаметър
30
Ширина
21
Отвор
80
Зърно
50
Vмакс
9.500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12003
Каталожен номер
100
Диаметър
30
Ширина
21
Отвор
120
Зърно
50
Vмакс
9.500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12005
Каталожен номер
100
Диаметър
30
Ширина
21
Отвор
180
Зърно
50
Vмакс
9.500
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12007
Каталожен номер
140
Диаметър
50
Ширина
21
Отвор
40
Зърно
50
Vмакс
6.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12060
Каталожен номер
140
Диаметър
50
Ширина
21
Отвор
60
Зърно
50
Vмакс
6.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12062
Каталожен номер
140
Диаметър
50
Ширина
21
Отвор
80
Зърно
50
Vмакс
6.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12063
Каталожен номер
140
Диаметър
50
Ширина
21
Отвор
120
Зърно
50
Vмакс
6.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12065
Каталожен номер
165
Диаметър
25
Ширина
43,1
Отвор
40
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
CS 310 XF
Шкурка тип
12075
Каталожен номер
165
Диаметър
25
Ширина
43,1
Отвор
60
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12077
Каталожен номер
165
Диаметър
25
Ширина
43,1
Отвор
80
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12078
Каталожен номер
165
Диаметър
25
Ширина
43,1
Отвор
100
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12079
Каталожен номер
165
Диаметър
25
Ширина
43,1
Отвор
120
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12080
Каталожен номер
165
Диаметър
25
Ширина
43,1
Отвор
150
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12081
Каталожен номер
165
Диаметър
25
Ширина
43,1
Отвор
240
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12084
Каталожен номер
165
Диаметър
30
Ширина
43,1
Отвор
40
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12090
Каталожен номер
165
Диаметър
30
Ширина
43,1
Отвор
60
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12092
Каталожен номер
165
Диаметър
30
Ширина
43,1
Отвор
80
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12093
Каталожен номер
165
Диаметър
30
Ширина
43,1
Отвор
120
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12095
Каталожен номер
165
Диаметър
30
Ширина
43,1
Отвор
180
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12097
Каталожен номер
165
Диаметър
50
Ширина
43,1
Отвор
40
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12105
Каталожен номер
165
Диаметър
50
Ширина
43,1
Отвор
50
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12106
Каталожен номер
165
Диаметър
50
Ширина
43,1
Отвор
60
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12107
Каталожен номер
165
Диаметър
50
Ширина
43,1
Отвор
80
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12108
Каталожен номер
165
Диаметър
50
Ширина
43,1
Отвор
100
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12109
Каталожен номер
165
Диаметър
50
Ширина
43,1
Отвор
120
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12110
Каталожен номер
165
Диаметър
50
Ширина
43,1
Отвор
150
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12111
Каталожен номер
165
Диаметър
50
Ширина
43,1
Отвор
180
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12112
Каталожен номер
165
Диаметър
50
Ширина
43,1
Отвор
240
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12114
Каталожен номер
165
Диаметър
50
Ширина
43,1
Отвор
320
Зърно
50
Vмакс
5.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12116
Каталожен номер
200
Диаметър
25
Ширина
68,2
Отвор
120
Зърно
50
Vмакс
4.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12140
Каталожен номер
200
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
40
Зърно
50
Vмакс
4.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12165
Каталожен номер
200
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
60
Зърно
50
Vмакс
4.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12167
Каталожен номер
200
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
80
Зърно
50
Vмакс
4.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12168
Каталожен номер
200
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
120
Зърно
50
Vмакс
4.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12170
Каталожен номер
250
Диаметър
25
Ширина
68,2
Отвор
60
Зърно
50
Vмакс
3.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12197
Каталожен номер
250
Диаметър
25
Ширина
68,2
Отвор
80
Зърно
50
Vмакс
3.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12198
Каталожен номер
250
Диаметър
25
Ширина
68,2
Отвор
120
Зърно
50
Vмакс
3.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12200
Каталожен номер
250
Диаметър
30
Ширина
68,2
Отвор
60
Зърно
50
Vмакс
3.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12212
Каталожен номер
250
Диаметър
30
Ширина
68,2
Отвор
80
Зърно
50
Vмакс
3.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12213
Каталожен номер
250
Диаметър
30
Ширина
68,2
Отвор
240
Зърно
50
Vмакс
3.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12219
Каталожен номер
250
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
40
Зърно
50
Vмакс
3.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12225
Каталожен номер
250
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
60
Зърно
50
Vмакс
3.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12227
Каталожен номер
250
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
80
Зърно
50
Vмакс
3.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12228
Каталожен номер
250
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
120
Зърно
50
Vмакс
3.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12230
Каталожен номер
250
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
180
Зърно
50
Vмакс
3.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12232
Каталожен номер
250
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
220
Зърно
50
Vмакс
3.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12233
Каталожен номер
250
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
240
Зърно
50
Vмакс
3.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12234
Каталожен номер
250
Диаметър
50
Ширина
68,2
Отвор
320
Зърно
50
Vмакс
3.800
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12236
Каталожен номер
300
Диаметър
50
Ширина
97,8
Отвор
40
Зърно
50
Vмакс
3.200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12285
Каталожен номер
300
Диаметър
50
Ширина
97,8
Отвор
80
Зърно
50
Vмакс
3.200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12288
Каталожен номер
300
Диаметър
50
Ширина
97,8
Отвор
120
Зърно
50
Vмакс
3.200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12290
Каталожен номер
300
Диаметър
50
Ширина
97,8
Отвор
180
Зърно
50
Vмакс
3.200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12292
Каталожен номер
300
Диаметър
50
Ширина
97,8
Отвор
240
Зърно
50
Vмакс
3.200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12294
Каталожен номер
300
Диаметър
50
Ширина
97,8
Отвор
320
Зърно
50
Vмакс
3.200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
12296
Каталожен номер