QMC 412 Абразивен диск за бързо поставяне (QCD) За Универсални метали, Нежелезни метали

Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Плътност на покритие на абразивното зърно Затворено
Материали
Универсални метали
Нежелезни метали
Области на приложение
Апарато- и съдостроене
Предимства: За универсална употреба при грубо и фино шлайфане