KL 375 J Листа на текстилна основа За Метали, Дърво

Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Плътност на покритие на абразивното зърно Затворено
Подложка J-памук
Материали
Метали
Дърво
Предимства: Много гъвкав стандартен продукт за обработка на метални повърхности