LS 309 X Листчета на текстилна основа За Универсални метали, Дърво

Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Плътност на покритие на абразивното зърно Затворено
Подложка X-памук
Материали
Универсални метали
Дърво
Области на приложение
Дървообработваща индустрия
Металостроене
Предимства: Висококачествена шкурка на плат за универсални приложения в метало- и дървообрабо-тването- Добро съотношение цена- производителност