PP 555 2 бр. в пакет Защитна подложка, самозалепваща

Предимства: Подобряване на самозалепването и защита на опорната подложка върху ексцентрични шлайфмашини
Изчистване на филтъра
Диаметър/мм Вид на отвора Подходяща за
150
Диаметър
вид на отвора GLS88
GLS88
диам. 150 мм
8 отв. с диам. 8 мм диам. м/у отв. 120 мм
16 отв. с диам. 5 мм диам. м/у отв. 108 мм
4 отв. с диам. 5 мм диам. м/у отв. 83 мм
4 отв. с диам. 6 мм диам. м/у отв. 80 мм
2 отв. с диам. 10 мм диам. м/у отв. 73 мм
6 отв. с диам. 6 мм диам. м/у отв. 65 мм
8 отв. с диам. 5 мм диам. м/у отв. 39 мм
+ 1 центр. с диам. 15 мм
Вид на отвора
Кръгъл виброшшлайф
Подходяща за
125
Диаметър
вид на отвора GLS94
GLS94
диам. 122 мм
8 отв. с диам. 9 мм диам. м/у отв. 90 мм
8 отв. с диам. 4 мм диам. м/у отв. 90 мм
8 отв. с диам. 8 мм диам. м/у отв. 65 мм
8 отв. с диам. 4 мм диам. м/у отв. 65 мм
12 отв. с диам. 4 мм диам. м/у отв. 40 мм
+ 1 центр. с диам. 17 мм
Вид на отвора
Кръгъл виброшшлайф
Подходяща за
225
Диаметър
вид на отвора GLS95
GLS95
диам. 215 мм
10 отв. с диам. 10 мм диам. м/у отв. 104 мм
8 отв. с диам. 10 мм диам. м/у отв. 70 мм
+ 1 центр. с диам. 25 мм
Вид на отвора
Шлайфмашина "жираф"
Подходяща за