PS 33 CK Дискове на хартиена основа, самозалепващи За Боя, Лак, Кит, Дърво

Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Плътност на покритие на абразивното зърно Полуотворено
Подложка C-хартия
Материали
Боя
Лак
Кит
Дърво
Пластмаса
Области на приложение
Автомобилна индустрия
Ветроенергийна индустрия
Дървообработваща индустрия
Занаятчийски предприятия
Самолетостроене
Предимства: Бързо отнемане на материал - Разнообразни приложения
Едрина на зърното
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Изчистване на филтъра
Диаметър/мм Зърно Вид на отвора Шкурка тип
150
Диаметър
80
Зърно
вид на отвора GLS1
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
100
Зърно
вид на отвора GLS1
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
80
Зърно
вид на отвора GLS2
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
100
Зърно
вид на отвора GLS2
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
100
Зърно
вид на отвора GLS3
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
80
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
120
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
80
Зърно
вид на отвора GLS3
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
120
Зърно
вид на отвора GLS3
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
125
Диаметър
40
Зърно
вид на отвора GLS5
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
115
Диаметър
120
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
40
Зърно
вид на отвора GLS1
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
60
Зърно
вид на отвора GLS1
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
120
Зърно
вид на отвора GLS1
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
100
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
60
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
60
Зърно
вид на отвора GLS3
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
115
Диаметър
80
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
125
Диаметър
120
Зърно
вид на отвора GLS5
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
120
Зърно
вид на отвора GLS2
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
60
Зърно
вид на отвора GLS2
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
125
Диаметър
60
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
125
Диаметър
60
Зърно
вид на отвора GLS5
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
125
Диаметър
80
Зърно
вид на отвора GLS5
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
40
Зърно
вид на отвора GLS3
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
115
Диаметър
40
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
40
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
125
Диаметър
100
Зърно
вид на отвора GLS5
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
115
Диаметър
60
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
125
Диаметър
80
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
125
Диаметър
100
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
125
Диаметър
120
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
125
Диаметър
40
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
225
Диаметър
60
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
225
Диаметър
80
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
225
Диаметър
120
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
225
Диаметър
40
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
225
Диаметър
100
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
125
Диаметър
80
Зърно
вид на отвора GLS27
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
125
Диаметър
120
Зърно
вид на отвора GLS27
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
60
Зърно
вид на отвора GLS51
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
80
Зърно
вид на отвора GLS51
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
100
Зърно
вид на отвора GLS51
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
120
Зърно
вид на отвора GLS51
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
225
Диаметър
40
Зърно
вид на отвора GLS52
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
225
Диаметър
60
Зърно
вид на отвора GLS52
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
225
Диаметър
80
Зърно
вид на отвора GLS52
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
225
Диаметър
100
Зърно
вид на отвора GLS52
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
225
Диаметър
120
Зърно
вид на отвора GLS52
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
40
Зърно
вид на отвора GLS51
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
60
Зърно
вид на отвора GLS74
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
80
Зърно
вид на отвора GLS74
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
120
Зърно
вид на отвора GLS74
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
40
Зърно
вид на отвора GLS74
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип
150
Диаметър
100
Зърно
вид на отвора GLS74
Вид на отвора
PS 33 CK
Шкурка тип