PS 33 CK Дискове на хартиена основа, самозалепващи За Боя, Лак, кит, Дърво

Области на приложение:
Боя
Лак
кит
Дърво
Пластмаса
Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Плътност на покритие на абразивното зърно Полуотворено
Подложка C-хартия
Предимства: Бързо отнемане на материал - Разнообразни приложения
Изчистване на филтъра
Диаметър/мм Зърно Вид на отвора тип шкурка Каталожен номер
150
Диаметър
80
Зърно
вид на отвора GLS1
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
143130
Каталожен номер
150
Диаметър
100
Зърно
вид на отвора GLS1
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
143131
Каталожен номер
150
Диаметър
80
Зърно
вид на отвора GLS2
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
143132
Каталожен номер
150
Диаметър
100
Зърно
вид на отвора GLS2
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
143133
Каталожен номер
150
Диаметър
100
Зърно
вид на отвора GLS3
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
143694
Каталожен номер
150
Диаметър
80
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
146739
Каталожен номер
150
Диаметър
120
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
146740
Каталожен номер
150
Диаметър
80
Зърно
вид на отвора GLS3
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
146946
Каталожен номер
150
Диаметър
120
Зърно
вид на отвора GLS3
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
146947
Каталожен номер
125
Диаметър
40
Зърно
вид на отвора GLS5
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
146954
Каталожен номер
115
Диаметър
120
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
146955
Каталожен номер
150
Диаметър
40
Зърно
вид на отвора GLS1
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
146978
Каталожен номер
150
Диаметър
60
Зърно
вид на отвора GLS1
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
146979
Каталожен номер
150
Диаметър
120
Зърно
вид на отвора GLS1
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
147093
Каталожен номер
150
Диаметър
100
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
147106
Каталожен номер
150
Диаметър
60
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
147107
Каталожен номер
150
Диаметър
60
Зърно
вид на отвора GLS3
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
147124
Каталожен номер
115
Диаметър
80
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
147144
Каталожен номер
125
Диаметър
120
Зърно
вид на отвора GLS5
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
147170
Каталожен номер
150
Диаметър
120
Зърно
вид на отвора GLS2
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
147225
Каталожен номер
150
Диаметър
60
Зърно
вид на отвора GLS2
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
147226
Каталожен номер
125
Диаметър
60
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
147604
Каталожен номер
125
Диаметър
60
Зърно
вид на отвора GLS5
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
147642
Каталожен номер
125
Диаметър
80
Зърно
вид на отвора GLS5
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
147643
Каталожен номер
150
Диаметър
40
Зърно
вид на отвора GLS3
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
147647
Каталожен номер
115
Диаметър
40
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
147701
Каталожен номер
150
Диаметър
40
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
147922
Каталожен номер
125
Диаметър
100
Зърно
вид на отвора GLS5
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
147977
Каталожен номер
115
Диаметър
60
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
148469
Каталожен номер
125
Диаметър
80
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
149055
Каталожен номер
125
Диаметър
100
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
150431
Каталожен номер
125
Диаметър
120
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
150433
Каталожен номер
125
Диаметър
40
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
154113
Каталожен номер
225
Диаметър
60
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
210124
Каталожен номер
225
Диаметър
80
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
210129
Каталожен номер
225
Диаметър
120
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
210130
Каталожен номер
225
Диаметър
40
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
223162
Каталожен номер
225
Диаметър
100
Зърно
без отвор
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
224731
Каталожен номер
150
Диаметър
60
Зърно
вид на отвора GLS51
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
301874
Каталожен номер
150
Диаметър
80
Зърно
вид на отвора GLS51
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
301925
Каталожен номер
150
Диаметър
100
Зърно
вид на отвора GLS51
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
301926
Каталожен номер
150
Диаметър
120
Зърно
вид на отвора GLS51
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
301927
Каталожен номер
225
Диаметър
40
Зърно
вид на отвора GLS52
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
302042
Каталожен номер
225
Диаметър
60
Зърно
вид на отвора GLS52
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
302043
Каталожен номер
225
Диаметър
80
Зърно
вид на отвора GLS52
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
302044
Каталожен номер
225
Диаметър
100
Зърно
вид на отвора GLS52
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
302045
Каталожен номер
225
Диаметър
120
Зърно
вид на отвора GLS52
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
302046
Каталожен номер
150
Диаметър
40
Зърно
вид на отвора GLS51
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
310531
Каталожен номер
150
Диаметър
60
Зърно
вид на отвора GLS74
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
340370
Каталожен номер
150
Диаметър
80
Зърно
вид на отвора GLS74
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
340371
Каталожен номер
150
Диаметър
120
Зърно
вид на отвора GLS74
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
340375
Каталожен номер
150
Диаметър
40
Зърно
вид на отвора GLS74
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
340853
Каталожен номер
150
Диаметър
100
Зърно
вид на отвора GLS74
Вид на отвора
PS 33 CK
тип шкурка
342046
Каталожен номер