LS 309 X Ремъци на текстилна основа За Универсални метали, Нежелезни метали, Дърво

Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Плътност на покритие на абразивното зърно Затворено
Подложка X-памук
Материали
Универсални метали
Нежелезни метали
Дърво
Области на приложение
Дървообработваща индустрия
Металостроене
Предимства: Универсален ремък за метало- и дървообработка - Отлично съотношение цена/качество
Едрина на зърното
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Изчистване на филтъра
Ширина/мм Дължина/мм Зърно Тип свързване на ремъци Шкурка тип
100
Ширина
915
Дължина
240
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
800
Дължина
120
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
50
Ширина
1 020
Дължина
40
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
75
Ширина
2 000
Дължина
40
Зърно
F4G челно свързване
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
1 000
Дължина
40
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
150
Ширина
2 000
Дължина
40
Зърно
F4G челно свързване
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
915
Дължина
40
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
950
Дължина
40
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
50
Ширина
1 020
Дължина
60
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
75
Ширина
2 000
Дължина
60
Зърно
F4G челно свързване
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
800
Дължина
60
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
1 000
Дължина
60
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
150
Ширина
1 220
Дължина
60
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
150
Ширина
2 000
Дължина
60
Зърно
F4G челно свързване
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
860
Дължина
60
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
900
Дължина
60
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
915
Дължина
60
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
950
Дължина
60
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
50
Ширина
1 020
Дължина
80
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
75
Ширина
2 000
Дължина
80
Зърно
F4G челно свързване
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
800
Дължина
80
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
1 000
Дължина
80
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
150
Ширина
1 220
Дължина
80
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
150
Ширина
2 000
Дължина
80
Зърно
F4G челно свързване
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
860
Дължина
80
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
900
Дължина
80
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
915
Дължина
80
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
950
Дължина
80
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
50
Ширина
1 020
Дължина
100
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
1 000
Дължина
100
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
860
Дължина
100
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
900
Дължина
100
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
915
Дължина
100
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
950
Дължина
100
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
50
Ширина
1 020
Дължина
120
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
1 000
Дължина
120
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
860
Дължина
120
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
900
Дължина
120
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
915
Дължина
120
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
950
Дължина
120
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
915
Дължина
150
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
100
Ширина
915
Дължина
180
Зърно
F5 glued overlapped
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
50
Ширина
2 000
Дължина
40
Зърно
F4G челно свързване
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
50
Ширина
2 000
Дължина
60
Зърно
F4G челно свързване
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип
50
Ширина
2 000
Дължина
80
Зърно
F4G челно свързване
Тип свързване на ремъци
LS 309 X
Шкурка тип