LS 309 XH комплект Шкурка на плат За Дърво, Универсални метали, Нежелезни метали

Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Плътност на покритие на абразивното зърно Затворено
Подложка X-памук
Материали
Дърво
Универсални метали
Нежелезни метали
Боя
Лак
Кит
Области на приложение
Дървообработваща индустрия
Металостроене
Предимства: Специален продукт за портативна шлайф машина - За универсална употреба върху дърво, метал, боя и лак - Широка продуктова гама от ремъци за всички стандартни машини - Асортимент - по 1 брой зърненост 40; по 1 брой зърненост 80 и по 1 брой зърненост 120