NBF 800 Къси ремъци За Неръждаема стомана, Нежелезни метали

Области на приложение:
Неръждаема стомана
Нежелезни метали
Универсални метали
Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Предимства: Спациален продукт за довършителни работи върху повърхности с ръчни машини - Идеален продукт за отстраняване на оцветявания, за леко почистване, изравняване, матиране и грапавини
Изчистване на филтъра
Ширина /мм Дължина /мм Зърно Тип свързване на ремъци кече, цвят Каталожен номер Наличност
6
Ширина
520
Дължина
грубо
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кафяво
кече, цвят
258646
Каталожен номер
Наличност
6
Ширина
520
Дължина
средно
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кестеняво
кече, цвят
258647
Каталожен номер
Наличност
6
Ширина
520
Дължина
много фино
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
синьо
кече, цвят
258648
Каталожен номер
Наличност
9
Ширина
533
Дължина
грубо
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кафяво
кече, цвят
258652
Каталожен номер
Наличност
9
Ширина
533
Дължина
средно
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кестеняво
кече, цвят
258653
Каталожен номер
Наличност
9
Ширина
533
Дължина
много фино
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
синьо
кече, цвят
258654
Каталожен номер
Наличност
10
Ширина
330
Дължина
грубо
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кафяво
кече, цвят
258655
Каталожен номер
Наличност
10
Ширина
330
Дължина
средно
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кестеняво
кече, цвят
258656
Каталожен номер
Наличност
10
Ширина
330
Дължина
много фино
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
синьо
кече, цвят
258657
Каталожен номер
Наличност
12
Ширина
520
Дължина
грубо
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кафяво
кече, цвят
258658
Каталожен номер
Наличност
12
Ширина
520
Дължина
средно
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кестеняво
кече, цвят
258659
Каталожен номер
Наличност
12
Ширина
520
Дължина
много фино
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
синьо
кече, цвят
258660
Каталожен номер
Наличност
12
Ширина
533
Дължина
грубо
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кафяво
кече, цвят
258661
Каталожен номер
Наличност
12
Ширина
533
Дължина
средно
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кестеняво
кече, цвят
258662
Каталожен номер
Наличност
12
Ширина
533
Дължина
много фино
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
синьо
кече, цвят
258663
Каталожен номер
Наличност
13
Ширина
457
Дължина
грубо
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кафяво
кече, цвят
258664
Каталожен номер
Наличност
13
Ширина
457
Дължина
средно
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кестеняво
кече, цвят
258665
Каталожен номер
Наличност
13
Ширина
457
Дължина
много фино
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
синьо
кече, цвят
258666
Каталожен номер
Наличност
13
Ширина
610
Дължина
грубо
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кафяво
кече, цвят
258667
Каталожен номер
Наличност
13
Ширина
610
Дължина
средно
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кестеняво
кече, цвят
258668
Каталожен номер
Наличност
13
Ширина
610
Дължина
много фино
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
синьо
кече, цвят
258669
Каталожен номер
Наличност
20
Ширина
520
Дължина
грубо
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кафяво
кече, цвят
258671
Каталожен номер
Наличност
20
Ширина
520
Дължина
средно
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кестеняво
кече, цвят
258672
Каталожен номер
Наличност
20
Ширина
520
Дължина
много фино
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
синьо
кече, цвят
258673
Каталожен номер
Наличност
28
Ширина
533
Дължина
грубо
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кафяво
кече, цвят
258674
Каталожен номер
Наличност
28
Ширина
533
Дължина
средно
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кестеняво
кече, цвят
258695
Каталожен номер
Наличност
28
Ширина
533
Дължина
много фино
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
синьо
кече, цвят
258696
Каталожен номер
Наличност
30
Ширина
533
Дължина
грубо
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кафяво
кече, цвят
258699
Каталожен номер
Наличност
30
Ширина
533
Дължина
средно
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кестеняво
кече, цвят
258700
Каталожен номер
Наличност
30
Ширина
533
Дължина
много фино
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
синьо
кече, цвят
258701
Каталожен номер
Наличност
30
Ширина
610
Дължина
средно
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
кестеняво
кече, цвят
258703
Каталожен номер
Наличност
30
Ширина
610
Дължина
много фино
Зърно
F4W non-woven web belts
Тип свързване на ремъци
синьо
кече, цвят
258704
Каталожен номер
Наличност