CS 310 X Джъмбо рула на текстилна основа За Универсални метали, Дърво

Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Плътност на покритие на абразивното зърно Затворено
Подложка X-памук
Материали
Универсални метали
Дърво
Нежелезни метали
Области на приложение
Дървообработваща индустрия
Занаятчийски предприятия
Изработка на перила и парапети
Металообработване
Металостроене
Стоманени конструкции
Предимства: Висококачествен универсален продукт за метало- и дървообработване - Добър коефицент на отстраняване на материал при силен натиск