CS 310 X Рула от 401 мм на текстилна основа За Универсални метали, Дърво

Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Плътност на покритие на абразивното зърно Затворено
Подложка X-памук
Материали
Универсални метали
Дърво
Нежелезни метали
Предимства: Висококачествен универсален продукт за метало- и дървообработване - Добър коефицент на отстраняване на материал при силен натиск