KL 375 J Рула на текстилна основа За Дърво, Универсални метали

Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Плътност на покритие на абразивното зърно Затворено
Подложка J-памук
Материали
Дърво
Универсални метали
Предимства: Много гъвкав стандартен продукт за обработка на метални и дървени повърхности