LS 307 X Листа на текстилна основа За Дърво, Универсални метали, Боя, Лак

Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Плътност на покритие на абразивното зърно Затворено
Подложка X-памук
Материали
Дърво
Универсални метали
Боя
Лак
Нежелезни метали
Области на приложение
Дървообработване
Металостроене
Advantages: High-quality universal abrasive cloth with multiple applications in metal and wood processing - Excellent price-performance ratio - Suitable product for the manufacture of abrasive mops