LS 309 JF с разрези Рула на текстилна основа За Универсални метали, Дърво

Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Плътност на покритие на абразивното зърно Затворено
Подложка JF-памук
Материали
Универсални метали
Дърво
Области на приложение
Дървообработваща индустрия
Металостроене
Предимства: Изключителна адаптивност към струговани части - Различни варианти на разрезите, позволяващи приложение към индивидуалните нужди
Едрина на зърното
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Може да бъде доставено при запитване