LS 309 JF с разрези Рула на текстилна основа За Универсални метали, Дърво

Области на приложение:
Универсални метали
Дърво
Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Плътност на покритие на абразивното зърно Затворено
Подложка JF-памук
Предимства: Изключителна адаптивност към струговани части - Различни варианти на разрезите, позволяващи приложение към индивидуалните нужди
Може да бъде доставено при запитване