Диамантен инструмент

Обозначение

Преглед на най-важната информация: Сфера на приложение, продуктова група и модел, указания за безопасност и ориентировъчни стойности за използване: Обозначението на диамантените инструменти съдържа преглед на най-важните указания за използване и помага за бързия избор на правилния инструмент.

DWKennzeichnung

 

 1. Каталожен номер на Клингспор
 2. Продуктова група / модел
  Обозначението на модела се състои от данни за серията продукти, продуктовата група и сферата на приложение
 3. Сфера на приложение
  Системата от цветни кодове описва сферата на приложение на инструмента
 4. Пиктограми за безопасност
  Пиктограмите дават важни указания за безопасната употреба на диамантените инструменти и трябва да бъдат спазвани непременно!
 5. Максимална работна скорост
  Тази стойност се намира винаги на цветната лента и се посочва в метри в секунда
 6. Лого на Клингспор
 7. Информация за производителя
  Тук ще намерите информация за предприятието и за държавата на производство
 8. Стандарт за безопасност
  Диамантените инструменти на Клингспор отговарят на строгите изисквания за безопасност на стандартите oSa и EN 13236
 9. Размери в милиметри и цолове
  Всеки диамантен диск за рязане съдържа данни за размерите в двете мерни единици
 10. Максимално допустими обороти
  Тази стойност се намира винаги на цветната лента и се посочва в обороти в минута
 11. Посока на въртене
  С помощта на стрелки тук е показана предвидената посока на рязане на диамантения диск за рязане

 

Системата от цветни кодове на диамантените инструменти Klingspor®

 
Асфалт:
Черно
 
Плочки:
Зелено
 
Камък / огнеупорен материал:
Blau
 
Бетон:
Червено
 
Универсално приложение:
Бяло

 

 

Трите продуктови групи

Правилният инструмент за всяка ситуация: Диамантените инструменти на Клингспор се предлагат в три продуктови групи с пет цветови кода за бързо ориентиране в основните материали, за които се използват.

DiamantwerkzeugEXTRA

Продуктова група 300 – качество на марката на атрактивна цена. За потребители, които имат професионални изисквания към инструментите си, но не ги използват продължително.

DiamantwerkzeugSUPRA

Продуктова група 600 – професионални инструменти с отлично съотношение цена-производителност. За потребители, които се нуждаят от надеждни и мощни диамантени инструменти за ежедневна употреба.

DiamantwerkzeugSPECIAL

Продуктова група 900 – високопроизводителни инструменти с изключителна производителност при рязане и експлоатационен живот. За потребители, които поставят максимални изисквания към производителността и надеждността на своите инструменти, дори при най-тежки приложения.

 

зъбен венец

 1. Стандартен зъбен венец
  • добра скорост на подаване
  • добри характеристики на рязане
 2. Турбо
  • много плавен ход
  • чисти ръбове на разреза
 3. Затворен ръб
  • чисти ръбове на разреза
  • прецизна работа
 4. Турбо сегменти
  • много плавен ход
  • чисти ръбове на разреза
  • висока скорост на рязане
  • дълъг срок на експлоатация
 5. Къси сегменти
  • рязане без усилие
  • чисти ръбове на разреза
 6. Широко междузъбие
  • висока скорост на подаване
 7. Тясно междузъбие
  • чисти разрези
  • много плавен ход благодарение на малкото разстояние между сегментите
 8. Сегменти за защита на сърцевината
  • оптимална защита на стоманената сърцевина

 

oSa® – символът за безопасност на абразивите

Клингспор е един от основателите на oSa®. Организацията за безопасност на абразивите (Organization for the Safety of Abrasives) е сдружение на производителите на абразиви, като Те се задължават да спазват Европейските стандарти за безопасност за абразивни инструменти, както и да прилагат по-строги регламенти за производство и изпитвания. В израз на доброволния им ангажимент, oSa® предоставя свидетелство за качество, защитено в цял свят. За търговците и потребителите това означава повишена сигурност при употреба и респективно намаляване на риска.

OSA Pictogramme

 

7 критерии от oSa® за гаранция за безопасност

 • Доброволен ангажимент от страна на производителя
 • Съоръжения за изпитване и експертиза на място, при производителя
 • Сертифицирано управление на качеството, включително документирани процеси
 • Независими тестове на продукта
 • Независими оценки на качеството от външни одитори
 • Редовен мониторинг и контрол на производството
 • Проследимост на продукта обратно до производителя