Фибър дискове

Oтвори на фибър дисковете

10 = кръгъл отвор

30 = звездообр. Отвор

Допълнителни специални форми по заявка. Моля свържете се с нас!

правилната подложка

продукт

ST 358 ST 358 A
 

форма на подложката

средна твърдост, гладка

твърда, релефна

Предимства

равномерно гладка повърхност, добра адаптивност към обработвания детайл

бързо отнемане на материал, висока стабилност; допълнителни предимства на релефната подложка: пови- шена агресивност, студено шлайфане.

Приложение

довършително шлайфане (зърно 50 и по-фино), заобляне на
ръбове, шлайфане на кунтури, повърхностно шлайфане

грубо шлайфане (зърно 40 и по-грубо), скосяване,
почистване на мустаци и заваръчни шевове

Твърдата, оребрена опорна подложка ST 358 A има самозаточващ ефект при фибър дискове с циркониев корунд (CS 565, CS 570) и керамично зърно (FS 964,
FS 966) и така позволява по-висока производителност при отнемане на материал и по-дълъг срок на експло- атация.