Дискове за шлайфане Kronenflex®

8. Информация за производителя
9. Ограничения при използване
10. Стандарт за безопасност (oSa  N 12413)
11. Максимално допустими обороти
12. Пиктограми за безопасност
13. Продуктова група / модел
14. Клингспор, марка Kronenflex®

3. Метален пръстен
Предоставя информация относно периода на производство на диска
4. Фибростъкло
Фибростъклото представлява подсилващ слой, който осигурява стабилност и по-голяма безопасност на диска. Броят и дебелината на слоевете от фибростъкло зависят от модела на диска и неговото предназначение. Колкото по-голямо е потенциалното странично натоварване на диска за рязане (например при свободно рязане то е по-голямо, отколкото при рязане със стационарна машина), толкова повече, съответно по-дебели слоеве фибростъкло трябва да съдържа дискът. При тънки дискове за рязане (0,8 мм до 1,0 мм) се използва особено тънко фибростъкло, за да се постигне възможно най-голям дял на абразивни частици между слоевете, въпреки малката дебелина на диска. Дисковете за шлайфане съдържат минимум 3 слоя фибростъкло.

 

Класове на качество

Дисковете за рязане и шлайфане Kronenflex® се предлагат в три класа на производителност с шест цветови кода за бързо ориентиране в основните материали, за които се използват.

Продукти за универсално приложение, разработени с цел постигане на особено атрактивно съотношение цена/производителност

Оптимизирани продукти за различни сфери на приложение. Много добър срок на експлоатация и висока производителност при рязане.

Високопроизводителни продукти за специализирани приложения. Максимален срок на експлоатация и производителност при рязане в съответната сфера на приложение.

Система от цветни кодове на дисковете за рязане и шлайфане Klingspor®

 
Универсални метали:
Сиво
 
Неръждаема стомана:
Синьо
 
Алуминий:
Сребристо
 
Стомана:
Черно
 
Отливки:
Червено
 
Камък/бетон:
Зелено

 

Безопасност и съхранение

Тримесечие
V 01 Януари-март
V 04 Април-юни
V 07 Юли-септември
V 10 Октомври-декември

 

Трайността на дисковете за рязане и шлайфане се определя на първо място от съдържанието на влага в тях. Дисковете за рязане и шлайфане, които след като са били произведени, са били изложени на по-висока влажност, губят първоначалния си срок на годност. При правилно съхраняване срокът на живот почти не се променя през годините. Дисковете за рязане и шлайфане, изложени пряко на вода или водни пари, представляват сериозен риск за безопасността. Потребителят е длъжен да използва продукта съгласно инструкциите. По правни съображения това се отнася също и за срока на годност. Затова е в сила следният принцип: Дисковете за рязане и шлайфане принципно не трябва да се използват след изтичане на срока на годност!

Работете безопасно ...

... като сте внимателни и познавате опасностите

При употребата на дисковете за рязане и шлайфане избягвайте изброените по-долу опасности.

  • Контакт с въртящи се абразивни дискове
  • Счупване на абразивен диск
  • Отлагания на частици и шлифовъчен прах
  • Вибрации
  • Шум

... като използвате лични предпазни средства
Трябва да носите предпазни очила, ръкавици, антифони и противопрахова маска. При тежки условия на шлайфане поставете допълнително предпазна маска за лице, кожена престилка и предпазни обувки.

... като използвате предпазните капаци на машината
Предпазните капаци се доставят заедно с машината за шлайфане и не трябва да бъдат модифицирани или отстранявани. При работа с камбани за шлайфане, външната повърхност трябва да бъде напълно оградена. Освен това камбаните за шлайфане могат да бъдат използвани само в комбинация с подвижен предпазен капак, за да се компенсира износването на диска и да се ограничи до минимум оголването му.

... като правите визуален оглед и проверка на диска преди монтиране
Уверете се, че допустимите обороти на диска отговарят на оборотите на машината и не допускайте превишаване на максимално допустимите обороти. Проверете щателно дисковете за рязане и шлайфане за повреди. Ако забележите повреди, не използвайте продукта. Нашите дискове за рязане и шлайфане са обозначени със съответната пиктограма за безопасност.

... като работите правилно с дисковете
Обърнете внимание на правилното боравене с диска. При това трябва да се избягват повреди на монтажния отвор или на диска, причинени от удари, употреба на прекомерна сила или падане. Внимавайте за сигурното и правилно закрепване на дисковете и използвайте подходящия монтажен фланец. Винаги преди да започнете работа, оставяйте абразивния диск да работи най-малко 30 секунди с работна скорост. Спазвайте разпоредбите за безопасност на FEPA, както и Европейски стандарт 12413.

При дисковете за рязане или шлайфане важни параметри за постигане на оптимални резултати при работа са периферната скорост и натискът.

Оптималната скорост

Твърде ниска
Ако оборотите на използваната машина са твърде ниски, дисковете за рязане и шлайфане „играят“, което води до неравномерно износване на ръба на диска. При това - особено при рязане на материали с тънък напречен разрез, като метални листи или тел - абразивните зърна се откъсват от свързващото вещество и дискът се износва непропорционално бързо.

Оптимална
Дисковете за рязане и шлайфане на Клингспор са високопроизводителни продукти и са разработени така, че постигат най-добрите си резултати (измерени като съотношение между количеството отнет материал и износването на диска) в диапазона непосредствено под максимално допустимата периферна скорост. Затова по време на работа поддържайте постоянно високи обороти и ако е необходимо, изберете машина с по-голяма работна мощност.

Твърде висока
Максимално допустимите обороти и периферна скорост са посочени на етикета на всеки диск. В интерес на Вашата собствена безопасност не превишавайте тези стойности при шлайфане.

 

Правилната твърдост

...при дисковете за шлайфане
Същото практическо правило важи и при дисковете за шлайфане: Колкото по-твърд е материалът, толкова по-меко трябва да бъде свързващото вещество на диска за шлайфане. Освен това целта на обработката играе много съществена роля. Ъглите и мустаците имат много остри ръбове и затова много лесно могат да изронят абразивните зърна от свързващото вещество. Затова препоръчваме да изберете твърдо свързващо вещество.

От друга страна, ако обработвате повърхности или малки заваръчни шевове, един прекомерно твърд диск ще се затъпи много лесно и ще загуби своята ефективност. Наистина, ще постигнете дълъг срок на експлоатация, но при много ниско отнемане на материал, свързано с големи разходи на труда.

За плоско шлайфане най-целесъобразно е да изберете средно или меко свързващо вещество на диска.

Правилният ъгъл на подвеждане на диска при шлайфане

Дисковете за шлайфане работят с максимална производителност, когато се използват под ъгъл между 25–30° спрямо детайла. При този ъгъл се получава най-благоприятно съотношение между количеството отнет материал и износването на диска. Затова, когато е възможно, избирайте винаги такъв ъгъл на подвеждане на диска.

При шлайфане под ъгъл, по-малък от 15°, по периферията на диска се образува много тънък, източен ръб. Дори при най-малката промяна на ъгъла на шлайфане, този тънък ръб не е в състояние да понесе натиска при шлайфане и се нащърбва. По този начин не може да се използва ценното абразивно зърно, а освен това дискът се дебалансира, което също може да наложи преждевременната му подмяна.

 

 

Значение на типовото означение върху дисковете за рязане и шлайфане

Означението на типа върху диска за рязане или шлайфане съдържа повече от име на продукт. То дава информация за класа и съдържанието на инструмента. Първата буква показва вида на зърното. Ако след нея има трицифрено число, то първата цифра ни разкрива класа на качество (Класът е посочен и под името на продукта). Последните две цифри показват с каква зърненост е продуктът. Буквата в края на означението на типа показва твърдостта на диска за рязане или шлайфане.

Тип зърно
A Алуминиев оксид
C Силициев карбид
Z Алумина циркония
Клас
3
6
9
Зърненост (FEPA)
16
24
30
36
46
60
80
Твърдост
Nмек
R 
S 
Tтвърд
Клас

 

Ето пример с диска за рязане Z 960 TX:

Тип зърно
Z Zirkonkorund
Клас
9
 Зърненост (FEPA)
60
твърд
TXтвърд
Клас

 

Безопасна употреба на абразивните инструменти Клингспор

Дисковете за рязане и шлайфане Kronenflex® на Клингспор са произведени в съответствие с разпоредбите на стандартите oSa и EN12413, което гарантира максимална безопасност за потребителя.

  Използвайте предпазни очила
  Използвайте ръкавици
  Поставете противопрахова маска
  Спазвайте препоръките за безопасност
  Използвайте антифони
  Забранено за мокро шлайфане
  Забранено за странично шлайфане
  Не използвайте, ако е повреден