Дискове за рязане Kronenflex®

8. Информация за производителя
9. Ограничения при използване
10. Стандарт за безопасност (oSa  N 12413)
11. Максимално допустими обороти
12. Пиктограми за безопасност
13. Продуктова група / модел
14. Клингспор, марка Kronenflex®

Класове на качество

Дисковете за рязане и шлайфане Kronenflex® се предлагат в три класа на производителност с шест цветови кода за бързо ориентиране в основните материали, за които се използват.

Продукти за универсално приложение, разработени с цел постигане на особено атрактивно съотношение цена/производителност

Оптимизирани продукти за различни сфери на приложение. Много добър срок на експлоатация и висока производителност при рязане.

Високопроизводителни продукти за специализирани приложения. Максимален срок на експлоатация и производителност при рязане в съответната сфера на приложение.

 

3. Метален пръстен
Предоставя информация за срока на годност
(срок на съхранение) на диска
4. Фибростъкло

Фибростъклото представлява подсилващ слой, който осигурява стабилност и по-голяма безопасност на диска. Броят и дебелината на слоевете от фибростъкло зависят от модела на диска и неговото предназначение. Колкото по-голямо е потенциалното странично натоварване на диска за рязане (например при свободно рязане то е по-голямо, отколкото при рязане със стационарна машина), толкова повече, съответно по-дебели слоеве фибростъкло трябва да съдържа дискът. При тънки дискове за рязане (0,8 мм до 1,0 мм) се използва особено тънко фибростъкло, за да се постигне възможно най-голям дял на абразивни частици между слоевете, въпреки малката дебелина на диска. Дисковете за шлайфане съдържат минимум 3 слоя фибростъкло.

Система от цветни кодове на дисковете за рязане и шлайфане Klingspor®

 
Универсални метали:
Сиво
 
Неръждаема стомана:
Blau
 
Алуминий:
Сребристо
 
Стомана:
Черно
 
Отливки:
Червено
 
Камък/бетон:
Зелено

 

Безопасност и съхранение

Тримесечие
V 01 Януари-март
V 04 Април-юни
V 07 Юли-септември
V 10 Октомври-декември

 

Трайността на дисковете за рязане и шлайфане се определя на първо място от съдържанието на влага в тях. Дисковете за рязане и шлайфане, които след като са били произведени, са били изложени на по-висока влажност, губят първоначалния си срок на годност. При правилно съхраняване срокът на живот почти не се променя през годините. Дисковете за рязане и шлайфане, изложени пряко на вода или водни пари, представляват сериозен риск за безопасността. Потребителят е длъжен да използва продукта съгласно инструкциите. По правни съображения това се отнася също и за срока на годност. Затова е в сила следният принцип: Дисковете за рязане и шлайфане принципно не трябва да се използват след изтичане на срока на годност!

Работете безопасно ...

... като сте внимателни и познавате опасностите

При употребата на дисковете за рязане и шлайфане избягвайте изброените по-долу опасности.

  • Контакт с въртящи се абразивни дискове
  • Счупване на абразивен диск
  • Отлагания на частици и шлифовъчен прах
  • Вибрации
  • Шум

... като използвате лични предпазни средства
Трябва да носите предпазни очила, ръкавици, антифони и противопрахова маска. При тежки условия на шлайфане поставете допълнително предпазна маска за лице, кожена престилка и предпазни обувки.

... като използвате предпазните капаци на машината
Предпазните капаци се доставят заедно с машината за шлайфане и не трябва да бъдат модифицирани или отстранявани. При работа с камбани за шлайфане, външната повърхност трябва да бъде напълно оградена. Освен това камбаните за шлайфане могат да бъдат използвани само в комбинация с подвижен предпазен капак, за да се компенсира износването на диска и да се ограничи до минимум оголването му.

... като правите визуален оглед и проверка на диска преди монтиране
Уверете се, че допустимите обороти на диска отговарят на оборотите на машината и не допускайте превишаване на максимално допустимите обороти. Проверете щателно дисковете за рязане и шлайфане за повреди. Ако забележите повреди, не използвайте продукта. Нашите дискове за рязане и шлайфане са обозначени със съответната пиктограма за безопасност.

... като работите правилно с дисковете
Обърнете внимание на правилното боравене с диска. При това трябва да се избягват повреди на монтажния отвор или на диска, причинени от удари, употреба на прекомерна сила или падане. Внимавайте за сигурното и правилно закрепване на дисковете и използвайте подходящия монтажен фланец. Винаги преди да започнете работа, оставяйте абразивния диск да работи най-малко 30 секунди с работна скорост. Спазвайте разпоредбите за безопасност на FEPA, както и Европейски стандарт 12413.

При дисковете за рязане или шлайфане важни параметри за постигане на оптимални резултати при работа са периферната скорост и натискът.

Оптималната скорост

Твърде ниска
Ако оборотите на използваната машина са твърде ниски, дисковете за рязане и шлайфане „играят“, което води до неравномерно износване на ръба на диска. При това - особено при рязане на материали с тънък напречен разрез, като метални листи или тел - абразивните зърна се откъсват от свързващото вещество и дискът се износва непропорционално бързо.

Оптимална
Дисковете за рязане и шлайфане на Клингспор са високопроизводителни продукти и са разработени така, че постигат най-добрите си резултати (измерени като съотношение между количеството отнет материал и износването на диска) в диапазона непосредствено под максимално допустимата периферна скорост. Затова по време на работа поддържайте постоянно високи обороти и ако е необходимо, изберете машина с по-голяма работна мощност.

Твърде висока
Максимално допустимите обороти и периферна скорост са посочени на етикета на всеки диск. В интерес на Вашата собствена безопасност не превишавайте тези стойности при шлайфане.

Правилният натиск

Важна предпоставка за задоволителни резултати при отрезно шлифоване е правилното дозиране на силата на натиска. Често допускана грешка е да се намалява силата на натиска и да се увеличава продължителността на рязане с цел да се щади диска. Ако това стане практика, се стига до прегряване на материала (синьо оцветяване); дискът за рязане се запушва и „изгаря“. Ето защо силата на натиска трябва да бъде подбрана така, че времето на рязане да бъде колкото е възможно по-кратко. Това важи особено при чувствителни към нагряване материали с по-големи напречни сечения.

 

Правилната твърдост

...при дисковете за рязане
Като цяло при избора на правилния диск за рязане е в сила следното практическо правило: Колкото по-твърд е обработваният материал, толкова по-меко трябва да бъде свързващото вещество на използвания абразив. Причината: От решаващо значение за продължителността на експлоатация на един диск за рязане е дали повърхността на рязане на детайла се втвърдява или не. Силното загряване води до „застъкляване“ на диска и загуба на режещата му способност. В този случай трябва да се намали твърдостта на свързващото вещество и да се използва по-мек диск.