Абразивни дискове за бързо поставяне (QCD)

Система за бърза метална свръзка (QMC)

QCD с метално заключване се фиксират на подложката с помощта на вътрешна резба.

Система за бърза цилиндрична свръзка (QRC)

Фиксирайте куик диска за подложката чрез пластмасовата резбована втулка и закрепете чрез завъртане на 180° по посока на часовниковата стрелка.