Абразивни рула

Подложка Описание Примери на приложение
A – хартия ок. 95 г/м² ръчно профилно и довършително шлайфане
B – хартия ок. 105 г/м² ръчно профилно и довършително шлайфане
C – хартия ca. 110 г/м² ръчно довършително шлайфане
D – хартия ca. 130 г/м² ръчно и машинно довършително шлайфане
E – хартия ca. 250 г/м² машинно довършително шлайфане
F – хартия ca. 300 г/м² машинно довършително шлайфане
G – хартия ca. 400 г/м² машинно довършително шлайфане
JF – плат лек, много гъвкав ръчно и машинно шлайфане на силно профилирани детайли
GX – плат лек, гъвкав машинно шлайфане на профилирани детайли
J – плат лек, гъвкав ръчно и машинно шлайфане на профилирани детайли
XF – плат тежък, гъвкав ръчна лентова пила
X – плат тежък, твърд повърхности, ръбове, ротационни тела (машини)
Y – плат тежък, много твърд повърхности, ръбове, ротационни тела (машини)
Z – плат тежък, много твърд машинно довършително шлайфане