Абразивен моп

Следа от шлайфане по повърхността

Конструкцията на абразивния моп го прави идеален за постигане на гладка повърхност. При еднаква зърненост с абразивен моп се постига значително по-гладка повърхност след обработка в сравнение с употреба на стандартни шкурки. При избор на зърненост, изберете 2-3 пъти по-груба отколкото на стандартни шкурки.

Абразивен ремък зърно 40
накъсана отличаваща се линейна структура, груба повърхност, богата на контрасти окончателна обработка
Абразивен моп зърно 40
дълга непрекъсната линейна структура, минимум вдлъбвания, гладка окончателна обработка

Ø на мопа [мм] Препоръчителен обхват на оборотите [мин-1]
(38–42 м/сек)
100 7.300–8.000
140 5.200–5.700
165 4.400–4.800
200 3.650–4.000
250 2.900–3.200
300 2.400–2.650
350 2.100–2.300
380 1.900–2.100
410 1.750–1.950
480 1.500–1.650
510 1.400–1.550

 

Фактори влияещи на крайния резултат

Завършекът на повърхността зависи от широк спектър параметри в процеса на работа. Следната таблица илюстрира различните фактори на влияние и техния ефект върху крайния резултат при обработка.

    Резултат
Фактор Отнемане на материал* Обработка на повърхността Обработка на повърхността
Скорост на рязане висока увеличаване по-фина по-кратък
ниска намаляване по-груба по-дълъг
Зърненост висока увеличаване по-груба по-кратък
слаб намаляване по-фина по-дълъг
Допълнителни консумативи груба увеличаване по-груба по-кратък
фина намаляване по-фина по-дълъг
Допълнителни консумативи
(масла, смазки)
без увеличаване по-груба по-кратък
със намаляване по-фина по-дълъг

* Забележка: основен параметър, който влияе върху степента на отнемане на материал е изборът на по-груба (повече отнемане) или по-фина (по-малко отнемане) зърненост.