Боркорони

Работна операция
Материал
Машина
Области на приложение
Продуктова група
Боркорони
Диаметър/мм
Ширина/мм
Дължина/мм
Диаметър на опашката/мм
Отвор/мм
ширина на сегмента/мм
височина на сегмента/мм
Обща дължина
Закрепване
вариант на ръба
Клас
тип машина