Диамантени дискове за рязане

Работна операция
Материал
Машина
Области на приложение
Продуктова група
Диамантени дискове за рязане
Технология
Диаметър/мм
дебелина/мм
Отвор/мм
ширина на сегмента/мм
височина на сегмента/мм
Закрепване
вариант на ръба
Клас
тип машина