DT 350 AB Extra Големите диамантени дискове За Асфалт, Бетон

3 вида сегменти
Клас Extra
Агресивност
Срок на използване
Области на приложение:
Асфалт
Бетон
Свойства
Cегментиране Широко междузъбие
Форма Лазерно заварен
Предимства: Комбиниран продукт за всички ремонтни дейности по асфалт и бетон благодарение на лазерно заварени блок сегменти, турбо сегменти и предпазни ъглови сегменти - Може да се използва с бензинови машини за рязане и фугорези до 10 kW
Изчистване на филтъра
Диаметър/мм Отвор/мм Vмакс м/сек Допуст. об/мин ширина на сегмента/мм височина на сегмента/мм вариант на ръба
300
Диаметър
20
Отвор
100
Vмакс
6 400
Допуст. об/мин
2,8
ширина на сегмента
12
височина на сегмента
широко назъбен
вариант на ръба
350
Диаметър
20
Отвор
100
Vмакс
5 500
Допуст. об/мин
3,2
ширина на сегмента
12
височина на сегмента
широко назъбен
вариант на ръба
350
Диаметър
25,4
Отвор
100
Vмакс
5 500
Допуст. об/мин
3,2
ширина на сегмента
12
височина на сегмента
широко назъбен
вариант на ръба
300
Диаметър
25,4
Отвор
100
Vмакс
6 400
Допуст. об/мин
2,8
ширина на сегмента
12
височина на сегмента
широко назъбен
вариант на ръба
400
Диаметър
25,4
Отвор
100
Vмакс
4 800
Допуст. об/мин
3,6
ширина на сегмента
12
височина на сегмента
широко назъбен
вариант на ръба