DT 600 KMS Supra Големите диамантени дискове За Среднотвърд клинкер

Клас Supra
Агресивност
Срок на използване
Области на приложение:
Среднотвърд клинкер
Твърд клинкер
Свойства
Cегментиране Къси сегменти
Форма Лазерно заварен
Предимства: Висока скорост на рязане благодарение на късите сегменти - Много добър срок на експлоатация благодарение на високия 15 мм сегмент - Особено подходящ за среднотвърд до мек клинкер - Благодарение на сандвич ядрото особено подходящ за нискошумова работа
Изчистване на филтъра
Диаметър/мм Отвор/мм Vмакс м/сек Допуст. об/мин ширина на сегмента/мм височина на сегмента/мм вариант на ръба
450
Диаметър
60
Отвор
100
Vмакс
4 300
Допуст. об/мин
3,6
ширина на сегмента
15
височина на сегмента
късо назъбване
вариант на ръба
350
Диаметър
25,4
Отвор
100
Vмакс
5 500
Допуст. об/мин
3
ширина на сегмента
15
височина на сегмента
късо назъбване
вариант на ръба