DT 600 U Supra Големите диамантени дискове За Строителни материали, Бетон, Твърд бетон, армиран, Варо-пясъчен камък

Подходящ за мокра и суха употреба Лазерно заварен
Свойства
Клас Supra
Cегментиране Къси сегменти
Форма Лазерно заварен
Агресивност
Срок на използване
Материали
Строителни материали
Бетон
Твърд бетон, армиран
Варо-пясъчен камък
Области на приложение
Градинарство и земеустрояване
Сградостроителство
Складове за строителни материали
Строителни фирми
Фирми за естествен камък
Фирми за паваж
Предимства: Диск с висока производителност - Изключителна издръжливост, благодарение на използваните висококечествени суровини и синтетични диаманти - Чисти ръбове - Рязане без усилия, благодарение на късите назъбени сегменти
Изчистване на филтъра
Диаметър/мм Отвор/мм Vмакс м/сек Допуст. об/мин ширина на сегмента/мм височина на сегмента/мм вариант на ръба
300
Диаметър
20
Отвор
100
Vмакс
6 400
Допуст. об/мин
2,8
ширина на сегмента
10
височина на сегмента
късо назъбване
вариант на ръба
300
Диаметър
25,4
Отвор
100
Vмакс
6 400
Допуст. об/мин
2,8
ширина на сегмента
10
височина на сегмента
късо назъбване
вариант на ръба
300
Диаметър
30
Отвор
100
Vмакс
6 400
Допуст. об/мин
2,8
ширина на сегмента
10
височина на сегмента
късо назъбване
вариант на ръба
350
Диаметър
20
Отвор
100
Vмакс
5 500
Допуст. об/мин
3
ширина на сегмента
10
височина на сегмента
късо назъбване
вариант на ръба
350
Диаметър
25,4
Отвор
100
Vмакс
5 500
Допуст. об/мин
3
ширина на сегмента
10
височина на сегмента
късо назъбване
вариант на ръба
350
Диаметър
30
Отвор
100
Vмакс
5 500
Допуст. об/мин
3
ширина на сегмента
10
височина на сегмента
късо назъбване
вариант на ръба
450
Диаметър
30
Отвор
100
Vмакс
4 300
Допуст. об/мин
3,6
ширина на сегмента
10
височина на сегмента
късо назъбване
вариант на ръба
450
Диаметър
25,4
Отвор
100
Vмакс
4 300
Допуст. об/мин
3,6
ширина на сегмента
10
височина на сегмента
късо назъбване
вариант на ръба
500
Диаметър
30
Отвор
100
Vмакс
3 900
Допуст. об/мин
3,6
ширина на сегмента
10
височина на сегмента
късо назъбване
вариант на ръба
500
Диаметър
25,4
Отвор
100
Vмакс
3 900
Допуст. об/мин
3,6
ширина на сегмента
10
височина на сегмента
късо назъбване
вариант на ръба
400
Диаметър
20
Отвор
100
Vмакс
4 800
Допуст. об/мин
3,6
ширина на сегмента
10
височина на сегмента
късо назъбване
вариант на ръба
400
Диаметър
25,4
Отвор
100
Vмакс
4 800
Допуст. об/мин
3,6
ширина на сегмента
10
височина на сегмента
късо назъбване
вариант на ръба
400
Диаметър
30
Отвор
100
Vмакс
4 800
Допуст. об/мин
3,6
ширина на сегмента
10
височина на сегмента
късо назъбване
вариант на ръба