DT 600 U Supra Големите диамантени дискове За Строителни материали, Бетон, Твърд бетон, армиран, Варо-пясъчен камък

Подходящ за мокра и суха употреба Лазерно заварен
Свойства
Клас Supra
Cегментиране Къси сегменти
Форма Лазерно заварен
Агресивност
Срок на използване
Материали
Строителни материали
Бетон
Твърд бетон, армиран
Варо-пясъчен камък
Области на приложение
Градинарство и земеустрояване
Сградостроителство
Складове за строителни материали
Строителни фирми
Фирми за естествен камък
Фирми за паваж

Диамантен диск за рязане DT 600 U Supra

Големият диамантен диск DT 600 U Supra се използва в градинското и ландшафтното строителство и в строителните обекти - професионалистите оценяват този инструмент заради неговата мощност и надеждност. Комбинацията от първокласни диаманти и висококачествени суровини допринася за дългата експлоатация на този режещ диск при изключително съотношение цена-качество. Нещо повече, късите сегменти са отговорни за високата производителност на диска и осигуряват бързо рязане и чисти ръбове по време на работа с твърди материали. Големият диамантен диск за рязане е оптимизиран за работа със

  • строителни материали,
  • бетон,
  • стоманобетон и
  • мозайка.

Безопасност, гарантирана от изпитаното качество на инструментите

Независимо дали работите в ландшафното благоустройство или в строителството, или като електротехник или водопроводчик - добрата работа винаги изисква безопасни и надеждни инструменти. Потребителите на големия диамантен диск DT 600 U Supra могат да са сигурни, че са закупили висококачествен инструмент, който е преминал множество проверки. Собственото производство на диамантените дискове от Klingspor гарантира постоянен контрол на качеството и производствения процес. Като член-основател на oSa (Организация за безопасност на абразивните инструменти) корпорацията Klingspor е ангажиран защитник на безопасността. Ето защо диамантените дискове не само са тествани съгласно изискванията на oSa, но и отговарят на разпоредбите на европейския стандарт за безопасност EN 13236.

Спецификации за безопасна работа

На всеки голям диамантен диск е отпечатана важна информация за правилната употреба на продукта. Безопасната работа изисква дискът винаги да се използва в съответствие с тези спецификации. Цветовият код показва за кой материал е подходящ дискът. От съществено значение за диамантените дискове е посоката на движение, която е указана със стрелка. Потребителят ще намери информация за максималните допустими обороти и максималната работна скорост в цветната лента в предната част на острието. Не на последно място, върху етикета са отпечатани и пиктограми. Те указват какви лични предпазни средства трябва да носи потребителят по време на работа.