DT 600 US Supra Големите диамантени дискове За Строителни материали, Бетон, Твърд бетон, армиран, Варо-пясъчен камък

Подходящ за мокра и суха употреба Лазерно заварен
Свойства
Клас Supra
Cегментиране Къси сегменти
Форма Лазерно заварен
Агресивност
Срок на използване
Материали
Строителни материали
Бетон
Твърд бетон, армиран
Варо-пясъчен камък
Предимства: Диск с висока производителност - Изключителна издръжливост, благодарение на използваните висококечествени суровини и синтетични диаманти - Чисти ръбове - Рязане без усилия, благодарение на късите назъбени сегменти - Благодарение на сандвич ядрото особено подходящ за нискошумова работа