DT 900 US Special Големите диамантени дискове За Твърд бетон, армиран, Бетон, Строителни материали, Варо-пясъчен камък, Гранит

близко назъбен
Подходящ за мокра и суха употреба сандвич безшумно ядро Лазерно заварен
Свойства
Клас Special
Cегментиране Тясно междузъбие
Форма Лазерно заварен
Агресивност
Срок на използване
Материали
Твърд бетон, армиран
Бетон
Строителни материали
Варо-пясъчен камък
Гранит
Области на приложение
Градинарство и земеустрояване
Тухларство / изработка на клинкер
Фирми за естествен камък
Фирми за паваж
Предимства: Универсално приложим високопроизводителен инструмент - Изключително висока скорост на рязане - Специална сегментна свръзка за дълъг срок на издръжливост и чист разрез - Разработен за професионална употреба - Благодарение на сандвич ядрото особено подходящ за нискошумова работа

Aлтернативни продукти