DT 902 A Special Големите диамантени дискове За Асфалт, Пясъчник, Готови за изливане бетонови смеси, Монолитно покритие

Клас Special
Агресивност
Срок на използване
Области на приложение:
Асфалт
Пясъчник
Готови за изливане бетонови смеси
Монолитно покритие
Свойства
Cегментиране Широко междузъбие
Форма Лазерно заварен
Предимства: Много висока скорост на рязане - Сегменти 12 мм. - Защитни сегменти за предпазване на диска
Изчистване на филтъра
Диаметър/мм Отвор/мм Vмакс м/сек Допуст. об/мин ширина на сегмента/мм височина на сегмента/мм вариант на ръба
300
Диаметър
25,4
Отвор
100
Vмакс
6 400
Допуст. об/мин
2,8
ширина на сегмента
12
височина на сегмента
широко назъбен
вариант на ръба
350
Диаметър
25,4
Отвор
100
Vмакс
5 500
Допуст. об/мин
3,2
ширина на сегмента
12
височина на сегмента
широко назъбен
вариант на ръба
450
Диаметър
25,4
Отвор
100
Vмакс
4 300
Допуст. об/мин
3,7
ширина на сегмента
12
височина на сегмента
широко назъбен
вариант на ръба
500
Диаметър
25,4
Отвор
100
Vмакс
3 900
Допуст. об/мин
3,7
ширина на сегмента
12
височина на сегмента
широко назъбен
вариант на ръба
400
Диаметър
25,4
Отвор
100
Vмакс
4 800
Допуст. об/мин
3,6
ширина на сегмента
12
височина на сегмента
широко назъбен
вариант на ръба