DT 902 B Special Големите диамантени дискове За Твърд бетон, Твърд бетон, армиран

Свойства
Клас Special
Cегментиране Широко междузъбие
Форма Лазерно заварен
Агресивност
Срок на използване
Материали
Твърд бетон
Твърд бетон, армиран
Области на приложение
Пътно строителство
Предимства: Първокласни резултати при рязане - Много висока скорост на работа - Подходящ за стоманобетон
Изчистване на филтъра
Диаметър/мм Отвор/мм Vмакс м/сек Допуст. об/мин ширина на сегмента/мм височина на сегмента/мм вариант на ръба
300
Диаметър
25,4
Отвор
100
Vмакс
6 400
Допуст. об/мин
2,8
ширина на сегмента
11
височина на сегмента
широко назъбен
вариант на ръба
350
Диаметър
25,4
Отвор
100
Vмакс
5 500
Допуст. об/мин
3,2
ширина на сегмента
11
височина на сегмента
широко назъбен
вариант на ръба
450
Диаметър
25,4
Отвор
100
Vмакс
4 300
Допуст. об/мин
3,7
ширина на сегмента
11
височина на сегмента
широко назъбен
вариант на ръба
500
Диаметър
25,4
Отвор
100
Vмакс
3 900
Допуст. об/мин
3,7
ширина на сегмента
11
височина на сегмента
широко назъбен
вариант на ръба
400
Диаметър
25,4
Отвор
100
Vмакс
4 800
Допуст. об/мин
3,6
ширина на сегмента
11
височина на сегмента
широко назъбен
вариант на ръба