Диамантени камбани за шлайфане

Работна операция
Материал
Машина
Група производа
Диамантени камбани за шлайфане
Диаметър в мм
Отвор в мм
Закрепване
вариант на ръба