Диамантени камбани за шлайфане

Работна операция
Материал
Машина
Области на приложение
Продуктова група
Диамантени камбани за шлайфане
Диаметър/мм
Отвор/мм
ширина на сегмента/мм
височина на сегмента/мм
Закрепване
вариант на ръба
Клас
тип машина