A 24 Extra Kronenflex® големи дискове за рязане За Универсални метали

максимално висока стабилност
Клас Extra
Агресивност
Срок на използване
Твърдост
Области на приложение:
Универсални метали
Предимства: Стандартен диск с невероятно съотношение производителност-цена - За универсална употреба в металообработването - За употреба с машини на 80 m/s на безнин
Изчистване на филтъра
Диаметър/мм дебелина/мм Отвор/мм Форма Vмакс м/сек Допуст. об/мин структурна форма
300
Диаметър
3,5
дебелина
20
Отвор
H
Форма
80
Vмакс
5 100
Допуст. об/мин
плосък
структурна форма
300
Диаметър
3,5
дебелина
22,23
Отвор
H
Форма
80
Vмакс
5 100
Допуст. об/мин
плосък
структурна форма