A 24 N Supra Kronenflex® дискове за рязане За Неръждаема стомана

Клас Supra
Агресивност
Срок на използване
Твърдост
Области на приложение:
Неръждаема стомана
Алуминий
Предимства: Специалният състав на диска предотвратява размазване и запушване - Висока ефективност на премахване на материала при неръждаема стомана поради усилен алуминиев оксид
Изчистване на филтъра
Диаметър/мм дебелина/мм Отвор/мм Форма Vмакс м/сек Допустими обороти структурна форма Каталожен номер Наличност
180
Диаметър
3
дебелина
22,23
Отвор
H
Форма
80
Vмакс
8.500
Допустими обороти
плосък
структурна форма
13455
Каталожен номер
Наличност
230
Диаметър
3
дебелина
22,23
Отвор
H
Форма
80
Vмакс
6.600
Допустими обороти
плосък
структурна форма
13463
Каталожен номер
Наличност
180
Диаметър
3
дебелина
22,23
Отвор
G
Форма
80
Vмакс
8.500
Допустими обороти
наклонен център
структурна форма
13469
Каталожен номер
Наличност
230
Диаметър
3
дебелина
22,23
Отвор
G
Форма
80
Vмакс
6.600
Допустими обороти
наклонен център
структурна форма
13477
Каталожен номер
Наличност
150
Диаметър
2,5
дебелина
22,23
Отвор
G
Форма
80
Vмакс
10.200
Допустими обороти
наклонен център
структурна форма
235377
Каталожен номер
Наличност
125
Диаметър
2,5
дебелина
22,23
Отвор
G
Форма
80
Vмакс
12.200
Допустими обороти
наклонен център
структурна форма
2951
Каталожен номер
Наличност
115
Диаметър
2,5
дебелина
22,23
Отвор
G
Форма
80
Vмакс
13.300
Допустими обороти
наклонен център
структурна форма
3020
Каталожен номер
Наличност