A 46 N Supra Kronenflex® дискове за рязане За Алуминий

Свойства
Клас Supra
Свързващо вещество Синтетична смола, подсилена с влакна
Тип зърно Алуминиев оксид
Агресивност
Срок на използване
Твърдост
Материали
Алуминий
Области на приложение
Корабо- и лодкостроене
Производство на арматура
Производство на дограма и врати
Предимства: Специалният състав на диска предотвратява размазване и запушване - Оптимално представяне при рязане на цветни метали