A 60 N Supra Kronenflex® дискове за рязане За Алуминий

Клас Supra
Агресивност
Срок на използване
Твърдост
Области на приложение:
Алуминий
Стомана
Предимства: Специална комбинация предотвратява размазване и запушване - Минимално образуване на изпъкналости
Изчистване на филтъра
Диаметър/мм дебелина/мм Отвор/мм Форма Vмакс м/сек Допуст. об/мин структурна форма
115
Диаметър
1
дебелина
22,23
Отвор
H
Форма
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
плосък
структурна форма
125
Диаметър
1
дебелина
22,23
Отвор
H
Форма
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
плосък
структурна форма