A 60 N Supra Kronenflex® дискове за рязане За Алуминий

Клас Supra
Агресивност
Срок на използване
Твърдост
Области на приложение:
Алуминий
Стомана
Предимства: Специална комбинация предотвратява размазване и запушване - Минимално образуване на изпъкналости
Изчистване на филтъра
Диаметър /мм дебелина /мм Отвор /мм Форма Vмакс м/сек Допустими обороти структурна форма Каталожен номер Наличност
115
Диаметър
1
дебелина
22,23
Отвор
H
Форма
80
Vмакс
13.300
Допустими обороти
плосък
структурна форма
264297
Каталожен номер
Наличност
125
Диаметър
1
дебелина
22,23
Отвор
H
Форма
80
Vмакс
12.200
Допустими обороти
плосък
структурна форма
264298
Каталожен номер
Наличност