A 660 R Supra Тънки дискове за рязане Kronenflex® За Стомана, Неръждаема стомана

Клас Supra
Агресивност
Срок на използване
Твърдост
Области на приложение:
Стомана
Неръждаема стомана
Предимства: Минимално образуване на изпъкналости - За универсална употреба в труднодос-тъпни области - За рязане на ламарина, профили и твърди материали
Изчистване на филтъра
Диаметър/мм дебелина/мм Отвор/мм Форма Vмакс м/сек Допуст. об/мин структурна форма
50
Диаметър
1
дебелина
6
Отвор
H
Форма
100
Vмакс
38 200
Допуст. об/мин
плосък
структурна форма
50
Диаметър
1
дебелина
10
Отвор
H
Форма
100
Vмакс
38 200
Допуст. об/мин
плосък
структурна форма
76
Диаметър
1
дебелина
6
Отвор
H
Форма
100
Vмакс
25 200
Допуст. об/мин
плосък
структурна форма
76
Диаметър
1
дебелина
10
Отвор
H
Форма
100
Vмакс
25 200
Допуст. об/мин
плосък
структурна форма
76
Диаметър
1,6
дебелина
6
Отвор
H
Форма
100
Vмакс
25 200
Допуст. об/мин
плосък
структурна форма
76
Диаметър
1,6
дебелина
10
Отвор
H
Форма
100
Vмакс
25 200
Допуст. об/мин
плосък
структурна форма
100
Диаметър
1
дебелина
6
Отвор
H
Форма
100
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
плосък
структурна форма
100
Диаметър
1
дебелина
10
Отвор
H
Форма
100
Vмакс
19 000
Допуст. об/мин
плосък
структурна форма