C 24 Extra Kronenflex® дискове за рязане За Камък, Бетон

Клас Extra
Агресивност
Срок на използване
Твърдост
Области на приложение:
Камък
Бетон
Предимства: Универсален диск за рязане на всички минерални материали - Широк спектър на приложение, поради острия груб силициев карбид
Изчистване на филтъра
Диаметър/мм дебелина/мм Отвор/мм Форма Vмакс м/сек Допуст. об/мин структурна форма Каталожен номер
180
Диаметър
3
дебелина
22,23
Отвор
H
Форма
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
плосък
структурна форма
13489
Каталожен номер
230
Диаметър
3
дебелина
22,23
Отвор
H
Форма
80
Vмакс
6.600
Допуст. об/мин
плосък
структурна форма
13491
Каталожен номер
115
Диаметър
2,5
дебелина
22,23
Отвор
G
Форма
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
наклонен център
структурна форма
188462
Каталожен номер
125
Диаметър
2,5
дебелина
22,23
Отвор
G
Форма
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
наклонен център
структурна форма
188464
Каталожен номер
100
Диаметър
2,5
дебелина
16
Отвор
G
Форма
80
Vмакс
15.300
Допуст. об/мин
наклонен център
структурна форма
188999
Каталожен номер
180
Диаметър
3
дебелина
22,23
Отвор
G
Форма
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
наклонен център
структурна форма
189001
Каталожен номер
230
Диаметър
3
дебелина
22,23
Отвор
G
Форма
80
Vмакс
6.600
Допуст. об/мин
наклонен център
структурна форма
189003
Каталожен номер
115
Диаметър
2,5
дебелина
22,23
Отвор
H
Форма
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
плосък
структурна форма
242143
Каталожен номер
125
Диаметър
2,5
дебелина
22,23
Отвор
H
Форма
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
плосък
структурна форма
242144
Каталожен номер

алтернативни продукти