Дискове за шлайфане Kronenflex®

Работна операция
Материал
Машина
Области на приложение
Продуктова група
Дискове за шлайфане Kronenflex
Диаметър/мм
дебелина/мм
Отвор/мм
Закрепване
Форма
структурна форма
Клас
тип машина