Дискове за шлайфане Kronenflex®

Работна операция
Материал
Машина
Група продукти
Дискове за шлайфане Kronenflex
Диаметър в мм
Ширина в мм
Отвор в мм
Закрепване
Форма