Дискове за шлайфане Kronenflex®

Работна операция
Материал
Машина
Група производа
Дискове за шлайфане Kronenflex
Диаметър /мм
дебелина /мм
Отвор /мм
Закрепване
Форма
структурна форма
характеристики
тип машина