Фибър дискове

Работна операция
Материал
Машина
Група продукти
Фибър дискове
Диаметър в мм
Ширина в мм
Дължина в мм
Отвор в мм
Закрепване
Зърно