CS 561 Фибър дискове За Стомана, Нежелезни метали, Универсални метали

Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Плътност на покритие на абразивното зърно Затворено
Материали
Стомана
Нежелезни метали
Универсални метали
Пластмаса
Неръждаема стомана
Дърво
Предимства: За универсална употреба - Широка гама размери, зърненост и вид отвори
Едрина на зърното
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Изчистване на филтъра
Диаметър/мм Отвор/мм Зърно Vмакс м/сек Допуст. об/мин Шкурка тип форма на отвора Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
16
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
30
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
100
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
150
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
180
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
220
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
240
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
320
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
16
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
30
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
100
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
150
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
180
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
220
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
240
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
320
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
150
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
10 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
150
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
10 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
150
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
10 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
150
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
10 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
150
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
10 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
150
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
10 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
16
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
100
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
180
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
240
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
320
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
100
Диаметър
16
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
15 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
100
Диаметър
16
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
15 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
100
Диаметър
16
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
15 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
100
Диаметър
16
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
15 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
100
Диаметър
16
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
15 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
100
Диаметър
16
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
15 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
100
Диаметър
16
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
15 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
16
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
100
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
16
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
100
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
16
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
100
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
235
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
6 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
235
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
6 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
235
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
6 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
235
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
6 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
235
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
6 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
125
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
180
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
8 500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
115
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
13 300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване