CS 561 Фибър дискове За Стомана, Нежелезни метали, Универсални метали

Области на приложение:
Стомана
Нежелезни метали
Универсални метали
Пластмаса
Неръждаема стомана
Дърво
Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Плътност на покритие на абразивното зърно Затворено
Предимства: За универсална употреба - Широка гама размери, зърненост и вид отвори
Едрина на зърното
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Изчистване на филтъра
Диаметър/мм Отвор/мм Зърно Vмакс м/сек Допуст. об/мин Шкурка тип форма на отвора Закрепване Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
16
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10977
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10978
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
30
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10979
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10980
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10981
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10982
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10983
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10984
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
100
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10985
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10986
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
150
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10987
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
180
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10988
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
220
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10989
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
240
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10990
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
320
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10992
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
16
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11009
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11010
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
30
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11011
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11012
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11013
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11014
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11015
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11016
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
100
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11017
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11018
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
150
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11019
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
180
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11020
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
220
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11021
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
240
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11022
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
320
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11024
Каталожен номер
150
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
10.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11042
Каталожен номер
150
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
10.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11044
Каталожен номер
150
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
10.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11045
Каталожен номер
150
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
10.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11047
Каталожен номер
150
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
10.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11048
Каталожен номер
150
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
10.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11050
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
16
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11057
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11058
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11060
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11061
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11062
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11063
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11064
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
100
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11065
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11066
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
180
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11068
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
240
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11070
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
320
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11072
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
25472
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
351139
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
351142
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
351143
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
351144
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
351145
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
351146
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
351147
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
351148
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
351149
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
351150
Каталожен номер
100
Диаметър
16
Отвор
16
Зърно
80
Vмакс
15.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
65708
Каталожен номер
100
Диаметър
16
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
15.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
65713
Каталожен номер
100
Диаметър
16
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
15.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
65718
Каталожен номер
100
Диаметър
16
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
15.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
65720
Каталожен номер
100
Диаметър
16
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
15.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
65725
Каталожен номер
100
Диаметър
16
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
15.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
65730
Каталожен номер
100
Диаметър
16
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
15.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
65735
Каталожен номер
100
Диаметър
16
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
15.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
65743
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
16
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66302
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66308
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66313
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66318
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
100
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66322
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66327
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
16
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66354
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66358
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66364
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66366
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66371
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66376
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
100
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66379
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66383
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
16
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66443
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66451
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66459
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66465
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
100
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66469
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66472
Каталожен номер
235
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
6.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66497
Каталожен номер
235
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
6.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66502
Каталожен номер
235
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
6.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66504
Каталожен номер
235
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
6.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66511
Каталожен номер
235
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
6.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66514
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
70439
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
70447
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
70448
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
70449
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
72192
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
Шкурка тип
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
72298
Каталожен номер