CS 561 Фибър дискове За Стомана, Нежелезни метали, Универсални метали

Области на приложение:
Стомана
Нежелезни метали
Универсални метали
Пластмаса
Неръждаема стомана
Дърво
Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Плътност на покритие на абразивното зърно Затворено
Предимства: За универсална употреба - Широка гама размери, зърненост и вид отвори
Изчистване на филтъра
Диаметър/мм Отвор/мм Зърно Vмакс м/сек Допуст. об/мин тип шкурка форма на отвора Закрепване Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
16
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10977
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10978
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
30
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10979
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10980
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10981
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10982
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10983
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10984
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
100
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10985
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10986
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
150
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10987
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
180
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10988
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
220
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10989
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
240
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10990
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
320
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
10992
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
16
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11009
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11010
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
30
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11011
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11012
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11013
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11014
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11015
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11016
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
100
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11017
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11018
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
150
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11019
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
180
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11020
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
220
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11021
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
240
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11022
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
320
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11024
Каталожен номер
150
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
10.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11042
Каталожен номер
150
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
10.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11044
Каталожен номер
150
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
10.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11045
Каталожен номер
150
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
10.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11047
Каталожен номер
150
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
10.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11048
Каталожен номер
150
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
10.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11050
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
16
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11057
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11058
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11060
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11061
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11062
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11063
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11064
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
100
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11065
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11066
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
180
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11068
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
240
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11070
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
320
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
звездовиден отвор
форма на отвора
Закрепване
11072
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
25472
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
351139
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
351142
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
351143
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
351144
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
351145
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
351146
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
351147
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
351148
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
351149
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
X-LOCK
форма на отвора
X-LOCK
Закрепване
351150
Каталожен номер
100
Диаметър
16
Отвор
16
Зърно
80
Vмакс
15.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
65708
Каталожен номер
100
Диаметър
16
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
15.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
65713
Каталожен номер
100
Диаметър
16
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
15.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
65718
Каталожен номер
100
Диаметър
16
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
15.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
65720
Каталожен номер
100
Диаметър
16
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
15.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
65725
Каталожен номер
100
Диаметър
16
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
15.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
65730
Каталожен номер
100
Диаметър
16
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
15.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
65735
Каталожен номер
100
Диаметър
16
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
15.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
65743
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
16
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66302
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66308
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66313
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66318
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
100
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66322
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66327
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
16
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66354
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66358
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66364
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66366
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66371
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66376
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
100
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66379
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66383
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
16
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66443
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66451
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66459
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66465
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
100
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66469
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
120
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66472
Каталожен номер
235
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
6.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66497
Каталожен номер
235
Диаметър
22
Отвор
36
Зърно
80
Vмакс
6.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66502
Каталожен номер
235
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
6.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66504
Каталожен номер
235
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
6.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66511
Каталожен номер
235
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
6.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
66514
Каталожен номер
125
Диаметър
22
Отвор
80
Зърно
80
Vмакс
12.200
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
70439
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
70447
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
50
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
70448
Каталожен номер
180
Диаметър
22
Отвор
60
Зърно
80
Vмакс
8.500
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
70449
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
40
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
72192
Каталожен номер
115
Диаметър
22
Отвор
24
Зърно
80
Vмакс
13.300
Допуст. об/мин
CS 561
тип шкурка
кръгъл отвор
форма на отвора
Закрепване
72298
Каталожен номер