Подложка

Работна операция
Машина
Продуктова група
Подложка
Диаметър/мм
Диаметър на опашката/мм
Закрепване
Вид на отвора