NBS 800 Ремъци от шлайфкече За Неръждаема стомана, Нежелезни метали

Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Материали
Неръждаема стомана
Нежелезни метали
Универсални метали
Области на приложение
Апарато- и съдостроене
Изграждане на тръбопроводи
Изработка на перила и парапети
Металостроене
Промишленост за обработване на неръждаема стомана
Предимства: Специален продукт за окончателна обработка с ръчно управлявани механични и стационарни машини (без ръчни машини) - Идеален продукт за отстраняване на оцветявания, за леко почистване, изравняване, матиране и грапавини - Минимално запушване и дълъг живот
Изчистване на филтъра
Ширина/мм Дължина/мм Зърно Тип свързване на ремъци кече, цвят
50
Ширина
2 000
Дължина
средно
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
виолетов
кече, цвят
50
Ширина
2 000
Дължина
грубо
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
сиво
кече, цвят
50
Ширина
2 000
Дължина
много фино
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
синьо
кече, цвят
40
Ширина
760
Дължина
фино
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
зелено
кече, цвят
150
Ширина
2 000
Дължина
средно
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
виолетов
кече, цвят
150
Ширина
2 000
Дължина
грубо
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
сиво
кече, цвят
150
Ширина
2 000
Дължина
много фино
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
синьо
кече, цвят
40
Ширина
760
Дължина
грубо
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
сиво
кече, цвят
40
Ширина
760
Дължина
средно
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
виолетов
кече, цвят
90
Ширина
395
Дължина
много фино
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
синьо
кече, цвят
90
Ширина
395
Дължина
средно
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
виолетов
кече, цвят
90
Ширина
395
Дължина
грубо
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
сиво
кече, цвят
30
Ширина
800
Дължина
средно
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
виолетов
кече, цвят
40
Ширина
618
Дължина
грубо
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
сиво
кече, цвят
40
Ширина
618
Дължина
средно
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
виолетов
кече, цвят
40
Ширина
618
Дължина
много фино
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
синьо
кече, цвят
40
Ширина
820
Дължина
грубо
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
сиво
кече, цвят
40
Ширина
820
Дължина
средно
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
виолетов
кече, цвят
40
Ширина
820
Дължина
много фино
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
синьо
кече, цвят
50
Ширина
450
Дължина
грубо
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
сиво
кече, цвят
50
Ширина
450
Дължина
средно
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
виолетов
кече, цвят
75
Ширина
2 000
Дължина
грубо
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
сиво
кече, цвят
75
Ширина
2 000
Дължина
средно
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
виолетов
кече, цвят
75
Ширина
2 000
Дължина
много фино
Зърно
F3W ремъци шлайфкече
Тип свързване на ремъци
синьо
кече, цвят

Aлтернативни продукти