NCS 600 Малък абразивен моп За Неръждаема стомана, Универсални метали

Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Материали
Неръждаема стомана
Универсални метали
Пластмаса
Области на приложение
Апарато- и съдостроене
Промишленост за обработване на неръждаема стомана
Предимства: Бързо отнемане на материал и фина обработка поради комбинация от шлайфкече и шкурка на плат - Дълъг срок на експлоатация
Изчистване на филтъра
Диаметър/мм Ширина/мм Диаметър на опашката/мм Зърно Зърно Vмакс м/сек Допуст. об/мин Шкурка тип кече, цвят
50
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
грубо
Зърно
60
Зърно
32
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
кестеняво
кече, цвят
50
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
средно
Зърно
100
Зърно
32
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
кестеняво
кече, цвят
50
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
средно
Зърно
150
Зърно
32
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
кестеняво
кече, цвят
50
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
много фино
Зърно
240
Зърно
32
Vмакс
12 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
кестеняво
кече, цвят
60
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
грубо
Зърно
60
Зърно
32
Vмакс
10 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
кестеняво
кече, цвят
60
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
средно
Зърно
100
Зърно
32
Vмакс
10 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
кестеняво
кече, цвят
60
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
средно
Зърно
150
Зърно
32
Vмакс
10 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
кестеняво
кече, цвят
60
Диаметър
30
Ширина
6
Диаметър на опашката
много фино
Зърно
240
Зърно
32
Vмакс
10 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
кестеняво
кече, цвят
60
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
грубо
Зърно
60
Зърно
32
Vмакс
10 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
кестеняво
кече, цвят
60
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
средно
Зърно
100
Зърно
32
Vмакс
10 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
кестеняво
кече, цвят
60
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
средно
Зърно
150
Зърно
32
Vмакс
10 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
кестеняво
кече, цвят
60
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
много фино
Зърно
240
Зърно
32
Vмакс
10 200
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
кестеняво
кече, цвят
80
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
грубо
Зърно
60
Зърно
32
Vмакс
7 600
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
кестеняво
кече, цвят
80
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
средно
Зърно
100
Зърно
32
Vмакс
7 600
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
кестеняво
кече, цвят
80
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
средно
Зърно
150
Зърно
32
Vмакс
7 600
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
кестеняво
кече, цвят
80
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
много фино
Зърно
240
Зърно
32
Vмакс
7 600
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
кестеняво
кече, цвят
100
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
грубо
Зърно
60
Зърно
32
Vмакс
6 100
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
кестеняво
кече, цвят
100
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
средно
Зърно
100
Зърно
32
Vмакс
6 100
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
кестеняво
кече, цвят
100
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
средно
Зърно
150
Зърно
32
Vмакс
6 100
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
кестеняво
кече, цвят
100
Диаметър
50
Ширина
6
Диаметър на опашката
много фино
Зърно
240
Зърно
32
Vмакс
6 100
Допуст. об/мин
LS 309 X
Шкурка тип
кестеняво
кече, цвят