NPA 400 Strips/Sheets За Неръждаема стомана, Универсални метали, Дърво

Свойства
Свързващо вещество Смола
Тип зърно Алуминиев оксид
Материали
Неръждаема стомана
Универсални метали
Дърво
Боя
Лак
Пластмаса
Предимства: Изключителен за окончателна обработка, например приспособяване към съществуващи следи по повърхността - Мокро и сухо ползване

Aлтернативни продукти