DE 600 B Supra Единичен сегмент За Бетон

Клас Supra
Агресивност
Срок на използване
Области на приложение:
Бетон
Свойства
Cегментиране Стандарт
Форма Лазерно заварен
Предимства: Единичен/rтип "покрив" сегменти за бързо рязане - Приспособления за боркорони DK 612 В и DK 654 В
Изчистване на филтъра
ширина на сегмента/мм Подходяща за вариант на ръба Каталожен номер Наличност
3,5
ширина на сегмента
SM 611/NCW/NFW 600 (Ø165)
Подходяща за
вариант на ръба
325833
Каталожен номер
Наличност
3,5
ширина на сегмента
Ø 72-87
Подходяща за
вариант на ръба
325834
Каталожен номер
Наличност
3,5
ширина на сегмента
Ø 92-112
Подходяща за
вариант на ръба
325835
Каталожен номер
Наличност
4
ширина на сегмента
Ø 107-142
Подходяща за
вариант на ръба
325836
Каталожен номер
Наличност
4
ширина на сегмента
Ø 142-182
Подходяща за
вариант на ръба
325837
Каталожен номер
Наличност
4
ширина на сегмента
Ø 182-272
Подходяща за
вариант на ръба
325838
Каталожен номер
Наличност
5
ширина на сегмента
Ø >272
Подходяща за
единичен прав сегмент
вариант на ръба
325839
Каталожен номер
Наличност