Телени четки

Работна операция
Материал
Машина
Области на приложение
Продуктова група
Четки
Диаметър/мм
Ширина/мм
Дължина/мм
Диаметър на опашката/мм
Отвор/мм
Обща дължина
Дължина на телта
Дебелина на телта
Закрепване
Брой плитки
Материал на телта
Брой редове