Организация закупуване

Изисквания към доставчиците

Като глобален производител на абразиви сме в непрекъснато търсене на нови партньори в целия свят, за да можем да доставяме качествени продукти на нашите клиенти. За постигането на тази цел от нашите доставчици очакваме:

 • Надеждност
 • Гъвкавост
 • Иновативност
 • Конкурентоспособност
 • Устойчиво високи критерии за качество
 • Спазване на договорните задължения

Какво предлагаме

 • Дългосрочни партньорства
 • Спазване на нашите договорни задължения
 • Навременно плащане на нашите задължения
 • Коректно отношение и сътрудничество

 

Организация закупуване

 

Отдели по закупуване в центровете за производство и конфекциониране

 • Тактическо и оперативно управление на снабдяването
 • Подбор и работа с местни „В“ и „C“ доставчици
 • Осигуряване на наличност на суровини, помощни материали и консумативи
 • Предложения за създаване на корпоративна синергия при закупуване